Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiö
Foundation for Foreign Policy Research
Stiftelsen för utrikespolitisk forskning

Puheenjohtajan tervehdys

Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiö tukee itsenäistä ja riippumatonta tutkimusta Suomen ulkopolitiikasta sekä osallistuu aihetta koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

salomaa1.jpgTutkimusta ja keskustelua tarvitaan

Tervetuloa Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiön kotisivuille. Ne esittelevät säätiötämme tiivistetysti. Säätiö ei ole suuren yleisön tuntema toisin kuin sen alun perin perustama Ulkopoliittinen instituutti. Säätiö tunnettiin vuosikymmenet vain instituutin taustalla toimivana rahoittajana. Säätiö on perustanut myös Ulkopolitiikka -lehden, jolla on vakiintunut asema erityisaikakauslehtenä.

Ulkopoliittisen instituutin tutkimukset ja selvitykset sekä Ulkopolitiikan kantaa ottavat kirjoitukset ovat olleet ja ovat varmasti jatkossakin ulkopoliittisen julkisen keskustelun fokuksessa, kun taas säätiö on pitänyt matalaa profiilia. Se on kuitenkin virittämässä jälleen omaa tutkimustaan Suomen ulkopolitiikasta ja sen toimintakentästä laajasti ymmärtäen.

Ympäristömme on täynnä toinen toistaan haastavampia tutkimusaiheita. Parhaimmillaan tällainen tutkimus rikastuttaa ulkopolitiikan sisällön ja sen muutosten tuntemusta sekä samalla virkistää ulkopolitiikasta ja sen toimintaympäristöstä käytyä keskustelua. Säätiö täyttää parhaiten tehtävänsä edistäessään näitä pyrkimyksiä ilman että se missään asiassa julistautuisi yhden asian liikkeeksi. Juuri ulkopolitiikan alueella todellisuus on moni-ilmeinen ja tulkinnanvarainen.

Asioilla on aina taustansa ja kehityshistoriansa. Mikään vaihe ei ala tyhjiöstä eikä tulevaisuus ole vailla vaihtoehtoja. Eteenpäin suuntautuva keskustelu luotaa parhaimmillaan ulkopoliittisten vaihtoehtojen varieteettia ilman ennakkoluuloja tai ennalta asetettuja asetelmia. Ulkopolitiikan alueella pysyvää voi olla vain muutos. Tervetuloa keskusteluun mukaan. Aiomme tehdä siinä myös oman osamme, kohtuudella.

Parhain terveisin;
Markku Salomaa


säätiön puheenjohtaja
dosentti, valtiotieteiden tohtori

Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiön asiamies
VTT Mikael Mattlin
asiamies (@) ulkopolitiikantutkimus.fi