Apurahat 2009-23

2023

Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiön hallitus on kokouksessaan 10.11.2023 käsitellyt säätiölle syksyn apurahahaussa osoitettuja hakemuksia. Yksivuotisen väitöskirja-apurahan sai VTM Valeria Vasara (Helsingin yliopisto). Vasaran väitöstyön aihe on "Ydinase uhkana ja turvana: atomipommin turvallisuusdilemma Suomen ja Ruotsin ulko-ja turvallisuuspolitiikassa 1985-2000". 


2022
Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiön hallitus on kokouksessaan 25.11.2022 käsitellyt säätiölle syksyn apurahahaussa osoitettuja hakemuksia. Yksivuotisen väitöskirja-apurahan saivat VTM Bradley Reynolds (Helsingin yliopisto) sekä FM Tommi Hämäläinen (Jyväskylän yliopisto). Reynoldsin väitöskirjatutkimuksen aihe on "Edifying Alternative Visions of Europe's Post-Cold War Security Architecture: Finland and the OSCE Minsk Group, 1995-1996". Hämäläisen väitöstutkimuksen aihe on "Intelligence Estimates of the British Joint Intelligence Committee on Cold War Finland, 1948-1956".   


2021

Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiön hallitus on kokouksessaan 19.11.2021 käsitellyt säätiölle syksyn apurahahaussa osoitettuja hakemuksia. Yksivuotisen väitöskirja-apurahan sai VTM Johanna Ketola (Turun yliopisto), jonka väitöskirjatutkimuksen aihe on "Tietopohjaisen päätöksenteon rajoitteet ja mahdollisuudet: tiedediplomatia Suomen ulkopolitiikassa 2000-2020".

Säätiön hallitus myönsi lisäksi kielistipendin väitöskirjatutkimukseen liittyviin slaavilaisten kielten kieliopintoihin. Kielistipendin sai MA Yue Wang (Tampereen yliopisto).


2020

Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiön hallitus on kokouksessaan 20.11.2020 käsitellyt säätiölle syksyn apurahahaussa osoitettuja hakemuksia. Yksivuotisen väitöskirja-apurahan sai VTM Bradley Reynolds (Helsingin yliopisto), jonka väitöskirjatutkimuksen aihe on "Eluding Ghosts of Finlandisation. Finnish & Russian CSCE Peacekeeping Policy in Nagorno-Karabakh".


2019

Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiön hallitus on kokouksessaan 29.11.2019 käsitellyt säätiölle syksyn apurahahaussa osoitettuja hakemuksia. Yksivuotisen väitöskirja-apurahan sai YTM, FM Emilia Lakka (Jyväskylän yliopisto), jonka väitöskirjatutkimuksen aihe on "Labor migration in the European Union: a comparison of the policy preferences of Finnish, Danish and Swedish parliamentary parties 1995-2018".

Säätiön hallitus myönsi lisäksi kaksi kielistipendiä väitöskirjatutkimukseen liittyviin slaavilaisten kielten kieliopintoihin. Kielistipendin saivat VTM Veera Laine (Ulkopoliittinen instituutti ja Helsingin yliopisto) sekä MA Zoe Allen-Mercier (Turun yliopisto).

 

2018

Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiön hallitus on kokouksessaan 14.11.2018 käsitellyt säätiölle syksyn apurahahaussa osoitettuja hakemuksia. Yksivuotinen väitöskirja-apuraha myönnettiin MA Sanna K. Tukiaiselle (Bradford University), jonka väitöskirjatutkimuksen aihe on "Examining responses to the changing Baltic Sea region (in)security environment post-2014: perceptions, policies and actions by the militarily non-aligned frontline states Finland and Sweden". 

Lisäksi myönnettiin 6 kuukauden jatkoapuraha VTM Virpi Kiviojalle (Turun yliopisto) ja 6 kuukauden apuraha VTM Jukka Pesulle (Turun yliopisto). Kiviojan väitöskirjan aihe on "Länsi- ja Itä-Saksa suomalaisissa ja Suomi länsi- ja itäsaksalaisissa kouluoppikirjoissa 1945-2000ja Pesun väitöskirjan aihe on "Suomi, rauhanturvaaminen ja kylmä sota 1956-1990".

Säätiön hallitus myönsi myös kolme kielistipendiä väitöskirjatutkimukseen liittyviin slaavilaisten kielten kieliopintoihin. Kielistipendin saivat MPhil, MA Pal Pallavi (Tampereen yliopisto), VTM Tapio Enberg (Turun yliopisto), sekä MA Sanna K. Tukiainen (Bradford University).

 

2017

Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiön hallitus on kokouksessaan 21.11.2017 käsitellyt säätiölle syksyn apurahahaussa osoitettuja hakemuksia. Yksivuotinen väitöskirja-apuraha päätettiin myöntää MPhil Timo Sysiölle (National University of Singapore). Sysiön väitöskirjan aihe on "An Urban Geography of Interstate Diplomacy: A Case Study of the Finnish Embassy in Beijing". Lisäksi säätiön hallitus päätti myöntää 3 kuukauden jatkoapurahan YTM Tapio Juntuselle (Tampereen yliopisto), sekä kielistipendin MSc Mitjo Vaulasvirralle (Oxford University). Juntusen väitöskirjan aihe on "Ydinaseiden haaste ja Suomen ulkopolitiikan muutos kylmän sodan loppupuolella sekä sen päättymisen yhteydessä" ja Vaulasvirran väitöstutkimuksen aihe one "Attitudinal Effects of Memorial Visits on Adolescents in post-conflict Bosnia and Herzegovina: An Experimental Study". 

 

2016

Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiön hallitus on kokouksessaan 22.11.2016 käsitellyt säätiölle syksyn apurahahaussa osoitettuja hakemuksia. Yksivuotinen väitöskirja-apuraha päätettiin myöntää VTM Virpi Kiviojalle (Turun yliopisto) ja puolivuotinen jatkoapuraha YTM Matti Pesulle (Tampereen yliopisto). Kiviojan väitöskirjan aihe on "Länsi- ja Itä-Saksa suomalaisissa sekä Suomi länsi- ja itäsaksalaisissa kouluoppikirjoissa 1945-2000". Pesun väitöskirjan aihe on "Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka kylmän sodan loppuessa: kolme ideoiden merkitystä korostavaa näkökulmaa".


Lisäksi säätiön hallitus myönsi kielistipendin MA Aleksandra Parvinalle (Helsingin yliopisto). Paravinan väitöstutkimuksen aihe on "Educational Discourse Related to the Serb population in Kordun, Krajina and comparisons between Finnish and Croatian educational systems and their attitude towards minorities".

 

2015

Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiön hallitus on kokouksessaan 24.11.2015 käsitellyt säätiölle syksyn apurahahaussa osoitettuja hakemuksia. Yksivuotinen väitöskirja-apuraha päätettiin myöntää YTM Matti Pesulle (Tampereen yliopisto) sekä yksivuotinen jatkoapuraha OTM Tero Lundstedtille (Helsingin yliopisto). Pesun väitöskirjan aihe on "Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan muutokset kylmän sodan lopulla: kolme ideationaalista perspektiiviä" ja Lundstedtin väitöskirjan aihe on "From Kosovo to Crimea: The Legal Legacies of the Socialist Federal Dissolutions". 

 

2014

Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiön hallitus on kokouksessaan 14.11.2014 käsitellyt säätiölle syksyn apurahahaussa osoitettuja hakemuksia. Yksivuotinen väitöskirja-apuraha päätettiin myöntää OTM Tero Lundstedtille (Helsingin yliopisto). Lundstedtin väitöskirja tarkastelee kansainvälis-oikeudellisesta näkökulmasta kansainvälisen yhteisön tunnustamispolitiikkaa entisen Jugoslavian ja Neuvostoliiton seuraajavaltioiden kohdalla, keskittyen erityisesti Euroopan Unionin ja Suomen tunnustamispäätöksiin.

 

2013    

Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiön hallitus on kokouksessaan 22.11.2013 käsitellyt säätiölle syksyn apurahahaussa osoitettuja hakemuksia. Säätiön hallitus päätti myöntää yksivuotisen väitöskirja-apurahan yhteiskuntatieteiden maisteri Anisa Dotylle (Tampereen yliopisto), sekä yksivuotisen jatkoapurahan Master of History Nadia Nava Contrerasille (Helsingin yliopisto). Dotyn aihe on "What about the Peace-Development Nexus? Bridging the Gap between Development Policy and Praxis: A Narrative Analysis of Finnish Bilateral Development Cooperation in Conflict-Affected Nepal (2006-2010)". Nava Contrerasin väitöskirjan aihe on "Finno-Mexican Relations during the Cold War. Political Perceptions and Spaces of Cooperation (1949-1985)".  

 

2012  

Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiön hallitus on kokouksessaan 13.11.2012 käsitellyt säätiölle syksyn apurahahaussa osoitettuja hakemuksia.  Yksivuotinen väitöskirja-apuraha päätettiin myöntää Master of History Nadia Nava Contrerasille (Helsingin yliopisto) sekä yhteiskuntatieteiden maisteri Tapio Juntuselle (Tampereen yliopisto).  Nava Contrerasin väitöskirjan aihe on "Finno-Mexican Relations during the Cold War. Political Perceptions and Spaces of Cooperation (1949-1985)". Juntusen aihe on "Ydinaseiden ja kylmän sodan ydinasepolitiikan murroksen vaikutukset Suomen ulkopolitiikassa vuosina 1985-1991". Säätiön hallitus päätti lisäksi myöntää puolivuotisen jatko-apurahan valtiotieteiden maisteri, varatuomari Olli Korhoselle (Turun yliopisto).    

 

2011  

Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiön hallitus on kokouksessaan 24.11.2011 käsitellyt säätiölle syksyn apurahahaussa osoitettuja hakemuksia.  Yksivuotinen väitöskirja-apuraha päätettiin myöntää valtiotieteiden maisteri, varatuomari Olli Korhoselle (Turun yliopisto). Korhosen väitöskirjan aihe on "Integraatiokeskustelu Suomessa 1984-1994". Lisäksi säätiön hallitus päätti tukea filosofian maisteri Elina Melginin (Helsingin yliopisto) väitöskirjatutkimusta 8 kuukauden mittaisella apurahalla. Melginin väitöskirjan aihe on "Taide julkisuusdiplomatian välineenä 1940-50-lukujen Suomessa".   

 

2010  

Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiön hallitus on kokouksessaan 16.11.2010 käsitellyt säätiölle syksyn apurahahaussa osoitettuja hakemuksia.  Vuoden 2010 väitöskirja-apuraha päätettiin myöntää yhteiskuntatieteiden maisteri Valtteri Vuorisalolle (Tampereen yliopisto). Vuorisalon väitöskirjan aihe on "Miten oikeanlaista kriisinhallintaa luodaan ja miten se vaikuttaa Suomen ulkopoliittisiin valintamahdollisuuksiin?"

 

2009  

Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiön vuoden 2009 väitöskirja-apurahan saaja on Åbo Akademissa opiskeleva pol. mag. Johanna Fagerström. Stiftelsen för utrikespolitisk forskning har beviljat årets 2009 forskarstipendium åt pol. mag. Johanna Fagerström, som studerar på Åbo Akademi.