Apurahahakemus 2022 - Stipendieansökan 2022

Hakijan tiedot / Ansökandens uppgifter

Hakijan nimi / Ansökandens namn
Hakijan titteli / Ansökandens titel
Hakijan yhteystiedot / Ansökandens kontaktuppgifter
Hakijan sähköpostiosoite / Ansökandens elpost

Tutkimus / Forskning

Tutkimuksen aihe / Forskningens ämne
Tutkimuspaikka / Forskningsplats
Tiivistelmä tutkimussuunnitelmasta / Sammanfattning av forskningsplanen
Haen myös stipendiä väitöskirjatutkimukseen liittyviin slaavilaisten kielten opintoihin / Jag ansöker även stipendium för språkstudier i slaviska språk med anknytning till avhandlingsforskning
Haen vain stipendiä väitöskirjatutkimukseen liittyviin slaavilaisten kielten opintoihin / Jag ansöker enbart stipendium för språkstudier i slaviska språk med anknytning till avhandlingsforskning

Mahdolliset suosittelijat / Möjliga referenser

Suosittelija yhteystietoineen / Referens med kontaktuppgifter
Suosittelija yhteystietoineen / Referens med kontaktuppgifter

Sähköpostissa lähetettävät liitteet/ Bilagor skickas via e-post

Tutkimussuunnitelma / Forskningsplan
Hakijan CV tai portfolio / Ansökandens CV eller portfolio
Muut dokumentit (esim. tutkimuslupa) / Övriga dokument (t.ex. forskningstillstånd)

Elektroninen hakemus ja liitteet tulee lähettää 31.10.2022 mennessä. Liitteet tulee toimittaa säätiön asiamiehelle Matti Pesulle sähköpostitse. Den elektroniska ansökan och bilagor ska skickas senast 31.10.2022. Bilagorna ska skickas till stiftelsens ombudsman Matti Pesu.asiamies@ulkopolitiikantutkimus.fi